OUDEREN, waaronder ouderen met dementie

Wanneer is er sprake van kwetsbaarheid bij een oudere? Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen bij wie de regie over het eigen leven minder wordt. Als er problemen op lichamelijk, psychisch en/of, sociaal gebied ontstaan en een verhoogde zorgbehoefte.


Kwetsbaarheid wordt niet veroorzaakt door hogere leeftijd. Hoewel het voorkomen van kwetsbaarheid toeneemt met de leeftijd zijn verreweg de meeste ouderen niet kwetsbaar. Kwetsbaarheid presenteert zich met symptomen zoals bijvoorbeeld vallen, verlies van gewicht, gebruik van veel medicijnen, geheugenproblemen, verlies van partner, verlies van mensen om hen heen, of eenzaamheid.

Heeft u een partner, familielid of vriend die tekenen van kwetsbaarheid vertonen? Dan kan goede begeleiding nodig zijn. In de begeleiding is een gezamenlijke aanpak nodig van huisarts, praktijkondersteuner, diëtiste, fysiotherapeut, praktijkondersteuner-GGZ,  dementieconsulent en apotheek.  Tevens kan een specialist ouderenzorg worden ingeschakeld. Doel is om ouderen met het stijgen van de leeftijd, zo vitaal mogelijk zelfstandig te laten blijven functioneren.

Geriatrisch spreekuur

Het geriatrisch spreekuur is opgezet als een pilot om de zorg voor ouderen te verbeteren en sneller te schakelen. Daarbij gebruik makend van de diverse zorgverleners , die toch al samenwerken binnen de ouderenzorg , zoals  fysiotherapeut, ergotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, thuiszorg, huisarts , POH , dementieconsulente , afhankelijk van het probleem wat zich aandient. 

In het geriatrisch spreekuur maken verschillende zorgprofessionals – zoals de huisarts, de fysiotherapeut en de ergotherapeut – gezamenlijk met de patiënt een concreet behandelplan. Rinske Rebel, ergotherapeut, vertelt: ‘“Mensen worden steeds ouder en moeten steeds langer thuis blijven wonen. Fysieke, cognitieve en/of psychische klachten wordt dat soms steeds moeilijker. Met het geriatrisch spreekuur proberen we de zorg voor deze ouderen te optimaliseren. Zo hoeven patiënten niet meer drie keer hetzelfde verhaal aan verschillende zorg- en hulpverleners te vertellen waardoor er sneller gestart wordt met de aanpak van knelpunten.” Uit de interviews georganiseerd door Kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing kwam onder andere dat patiënten zich daardoor meer gehoord voelen en ook meer openstaan voor verdere behandeling. 

‘’Patiënten hoeven niet meer drie keer hetzelfde verhaal aan verschillende zorg- en hulpverleners te vertellen waardoor er sneller gestart wordt met de aanpak van knelpunten.’’

– Rinske Rebel, Ergotherapeut

Het geriatrisch spreekuur was voor één van de deelnemers aan de pilot (84 jaar) ook het ‘zetje’ dat zij nodig had om gebruik te maken van de hulpmiddelen van de ergotherapeut: ‘’Mijn generatie vraagt niet zo makkelijk om hulp. Door mijn huisarts werd ik uitgenodigd voor het geriatrisch spreekuur waar ook de ergotherapeut en de fysiotherapeut bij betrokken zijn. Er werd door hen samen een behandelplan opgesteld, waar een huisbezoek van de ergotherapeut onderdeel van uitmaakte. Zonder het geriatrisch spreekuur had ik niet om hulp gevraagd bij een ergotherapiepraktijk.’’ 

‘’Zonder het geriatrisch spreekuur had ik niet om hulp gevraagd bij een ergotherapiepraktijk.’’

– Deelnemer geriatrisch spreekuur

Dat ene bezoekje aan het geriatrisch spreekuur heeft een grote impact gehad op het leven van mevrouw: ‘’De ergotherapeut zag dat ik wat stuntelde met mijn rollator, op het aanrecht leunde voor steun en moeite had om uit bed te stappen. Zij regelde onder andere een rolstoel voor de lange afstanden en een beugel waarmee ik gemakkelijk in en uit bed stap. Ook zorgde zij voor een speciale stoel, waardoor ik weer vrij in de keuken kan bewegen. Voor mijn bezoek aan het geriatrisch spreekuur, kwam er thuis niet veel meer uit mijn handen. Mijn man moest veel dingen van mij overnemen. Nu heb ik weer zin om iets te doen, dankzij de hulpmiddelen die ik in huis heb. Mijn dank aan het team dat het geriatrisch spreekuur organiseert, is groot!’’