COPD/Astma

COPD is een ziekte waarbij er sprake is van “uitgerekte” longen. Mensen hebben minder zuurstof in het bloed, hoesten en worden kortademig bij inspanning. Uit onderzoek is gebleken, dat het verbeteren van leefstijl en leefgewoontes belangrijk is. U kunt daarbij denken aan verbeteren van de conditie, verbeteren van de voeding, opheffen van nadelige gewoontes als niet bewegen, slechte voeding, roken en chronische stress.  In uw begeleiding is een gezamenlijke aanpak nodig door huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut,  diëtiste en apotheek nodig. Bij hen allemaal kunt u in ons nieuwe Medisch Centrum Maarssen Dorp terecht. Doel is dat uw klachten verminderen, uw vermogen tot inspanning wordt vergroot en u met het stijgen van de leeftijd, zo fit mogelijk blijft.

Astma

Astma is een chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen die gekenmerkt wordt door terugkerende periodes van kortademigheid, hoesten en/of een piepende ademhaling.

Huisarts en praktijkondersteuner zullen met u nagaan hoe uw klachten te verminderen en uw vermogen tot inspanning te vergroten.