Psychische Klachten

Psychische klachten hebben te maken met uw gevoelens of gedachten; u voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig, gespannen of boos. Soms gaan deze gevoelens gepaard met lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld hartkloppingen, slecht slapen, moeheid en hoofdpijn. Zulke gevoelens zijn normale reacties op nare gebeurtenissen en gaan meestal vanzelf over. Wanneer deze gevoelens terugkeren of ernstiger worden, kan het zijn dat u tijdelijk hulp nodig heeft. Uw huisarts kan in één of meerdere gesprekken met u een inschatting maken van de ernst van uw klachten. De huisarts werkt samen met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ), die in een 5-tal consulten u klachten bespreekt en zo nodig een voorstel doet om verder verwezen te worden naar psycholoog of psychiater. In veel gevallen is doorverwijzing niet nodig en heeft u handvaten gekregen van de POH-GGZ om mee verder te kunnen.