Hart- en vaatziekten

Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten kunnen in onze praktijk  begeleid worden. Uit onderzoek is gebleken dat het verbeteren van leefstijl en leefgewoontes belangrijk is. Wij kijken naar verbetering van de conditie, verbeteren van voeding, opheffen van nadelige gewoontes als niet bewegen, slechte voeding, verslavingen en chronische stress. De begeleiding is een samenspel tussen assistente, huisarts, praktijkondersteuner, Saltro, diëtiste,  fysiotherapeut en apotheek. Bij al deze zorgverleners kunt u in ons centrum terecht. Het doel is om u met het stijgen van de leeftijd, door een zo gezond mogelijke leefstijl te ontwikkelen, zo fit mogelijk te laten blijven. Om zo de kans op complicaties te verminderen.